Ogrzewanie podłogowe ROTH

Przyjazny system zabudowy – technologia sucha system ROTH

System suchej zabudowy firmy ROTH (zwany w skrócie TBS) dzięki swej specyfice spełnia najwyższe wymagania stawiane przez inwestorów zarówno w budynkach nowobudowanych, jak również w już istniejących, w których ogrzewanie podłogowe nie zostało uwzględnione w fazie projektowej. Niewielka wysokość zabudowy wynosząca - łącznie z suchą płytą jastrychową Fermacell - 59 mm w połączeniu z nieznacznym ciężarem wynoszącym około 40 kg/m2 predystynują system TBS szczególnie do obiektów remontowanych w starym budownictwie, gdzie można stosować go na istniejących posadzkach (również stropach drewnianych), o ile są równe i posiadają zdolność nośną. Płyty budowlane Fermacell stanowią zalecany (ze względu na wyniki badań laboratoryjnych) końcowy element konstrukcyjny grzejnika podłogowego ROTH TBS.

W odróżnieniu od tradycyjnego ogrzewania podłogowego system TBS opiera się na rurze wielowarstwowej AluLaserplus, składających się z rury bazowej PERT, warstwy aluminium będącej jednocześnie stabilizatorem i barierą antydyfuzyjną oraz z zewnętrznej warstwy ochronnej również z PERT.


Znajdujące się w odległościach co 100 mm perforacje ułatwiają przełamywanie i tym samym dopasowanie do żądanej długości lameli grzewczych. Przełamanie lameli możliwe jest bez jakichkolwiek narzędzi, a co najważniejsze na przełamanym elemencie nie powstają żadne ostre krawędzie.

Rura grzewcza ROTH  X-PERT S5 +Swoją wyjątkowość X-PERT S5 + zawdzięcza metodzie wytwarzania, polegającej na jedno-czesnym wytłaczaniu wszystkich warstw rury (metoda koekstruzji). Ten sposób produkcji sprawia, iż w polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktury molekularnej, przez co następuje polepszenie jakości otrzymanego tworzywa. Rura Roth X-PERT S5 + znajduje zastosowanie zarówno w montażu ogrzewania podłogowego, jak i instalacji grzejnikowych. Składa się z rury bazowej z PERT otoczonej warstwą antydyfuzyjną EVOH, a następnie warstwą ochronną również z PERT. Pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami występuje spoiwo dodatkowo wzmacniające konstrukcję rury.


Dzięki swojej budowie rura Roth X-PERT S5 + odznacza się szeregiem zalet:

  • jest odporna i stabilna podczas transportu i na budowie ze względu na ochronę warstwy EVOH przed uszkodzeniami (warstwa znajduje się w środku rury);
  • jest wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodliwych czynników np. środków chemicznych;
  • posiada niezwykłą plastyczność i odporność na deformację nawet przy punktowym obciążeniu;
  • jest bardzo trwała i pozbawiona ryzyka tworzenia się pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni;
  • dopuszcza maksymalną temperaturę pracy 90°C i maksymalne ciśnienie 6 bar.