Badania termowizyjne

Badania i pomiary termowizyjne, wykonane specjalną kamerą termowizyjną, której precyzja i wysoka dokładność służy do zadań wymagających najlepszych rozwiązań podczas diagnostyki budowlanej

Kamera termowizyjna
Kamera termowizyjna

Zastosowanie

  • Wykrywanie nieszczelności w izolacji termicznej, np. mostków termicznych, sprawdzenie jakości wykonania docieplenia budynku
  • Lokalizacja źródła występowania strat ciepła
  • Usprawnia analizę izolacji dachów, ewentualne wykrycie nieszczelności
  • Określa stopień zawilgoceń, wykrycie wad technologicznych przegród budowlanych
  • Pomaga w analizie punktu rosy
  • Wykrywanie nieszczelności w instalacji CO, zatorów w grzejnikach
  • Wykrycie usterek ogrzewania podłogowego oraz jego przebiegu
  • Kontrola instalacji

 Poniżej prezentujemy Obrazy z kamery termowizyjnej: