Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe REHAU

Ogrzewanie podłogowe

Obecne standardy budowlane stawiają przed systemami ogrzewania wysokie wymagania (architektura, aranżacja przestrzeni), pozwalają jednocześnie na stosowanie niskotemperaturowych grzejników i źródeł ciepła. Niewątpliwym atutem ogrzewania podłogowego jest to, że charakteryzuje się niską temperaturą zasilania. Wszelkie straty ciepła związane z jego emitowaniem są zminimalizowane, co daje ogromne oszczędności energii. Dzięki łagodnemu ciepłu uzyskanemu w wyniku zastosowania ogrzewania podłogowego, powstaje optymalna dla użytkownika temperatura w pomieszczeniu. Brak zawirowań powietrznych, przeciągów i nadmiernego gromadzenia się ciepła pod sufitem, sprzyja uczuciu zadowolenia z osiągniętego komfortu i oszczędności energii - w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

Obowiązuje zasada, że im większa powierzchnia emitująca ciepło, tym skuteczniej, bez przesuszania powietrza, w sposób bardziej ekonomiczny można ogrzać pomieszczenie. Oddawanie ciepła przez całą powierzchnię podłogi sprawia wrażenie, że temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia jest wyższa. Dzięki temu, możemy obniżyć tę temperaturę o 1-2 °C, oszczędzając w ten sposób 6-12 % energii. Obok korzyści energetycznych, ekonomicznych, architektonicznych (duża swoboda aranżacji wnętrz ze względu na brak grzejników) oraz zalet związanych z tworzeniem odpowiedniej atmosfery ciepła i przytulności, ogrzewanie podłogowe jest również korzystne z punktu widzenia higieny. Decydując się na ogrzewanie podłogowe, jesteśmy przygotowani na zastosowanie niskotemperaturowych źródeł ciepła (np.  pompy ciepła), które obecnie są coraz bardziej powszechne.

Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe – technologia mokra system REHAU

Firma REHAU proponuje Państwu kompletne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w obszarze budownictwa biurowo-mieszkalnego. Niezależnie od warunków budowlanych czy obszarów zastosowań i przyjętych technologii, systemy pozwalają na ogrzewanie i chłodzenie powierzchni ścian i podłóg, jastrychów betonowych i konstrukcji drewnianych.

Wszystkie systemy REHAU stworzono z myślą o często trudnych warunkach panujących na co dzień na budowach. Niezależnie od tego, na jaki system Państwo się zdecydowali, wszystkie elementy REHAU dają się łatwo i szybko zamontować i oferują wykonawcom najwyższy poziom bezpieczeństwa i pewności.

System ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego wyróżnia się następującymi zaletami:

 • komfort cieplny: wysoka wydajność systemu, efekt przyjemnego ciepła i chłodu, optymalna temperatura otoczenia, zdrowe mieszkanie
 • ekonomiczność: niskie koszty inwestycyjne poprzez uzyskanie podwójnego efektu przy pomocy jednej instalacji, niskie koszty eksploatacyjne uzyskane dzięki zasilaniu niskoparametrowym źródłem ciepła – pompą ciepła
 • ekologia: energooszczędność poprzez ogrzanie tylko strefy pobytu człowieka, możliwość stosowania alternatywnych źródeł ciepła np.: pompy ciepła
 • wolność architektoniczna: więcej przestrzeni nie ograniczonej instalacją grzewczą lub grzejnikami

Oferujemy Państwu kompletne rozwiązania systemowe:

 • podłoga - ściana - sufit
 • ogrzewanie lub ogrzewanie i chłodzenie
 • technologia sucha lub mokra
 • regulacja przepływem z okablowaniem lub regulacja zdalna

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie Państwo się zdecydowali, otrzymujecie Państwo najwyższy poziom bezpieczeństwa i pewności gdyż każda nasza instalacja jest odpowiednio policzona i zaprojektowana.

Rura grzewcza REHAU – RAUTHERM S 17 x 2.0

 • rura grzewcza RAUTHERM S i technika łączenia typu tuleja zaciskowa stanowią dwa podstawowe elementy systemu grzewczego w budownictwie mieszkaniowym i biurowym
 • rura grzewcza RAUTHERM S wykonana jest z sieciowanego polietylenu PE-Xa z powłoką antydyfuzyjną i odpowiada normie PN-EN 16892. Stosowana metoda sieciowania odbywa się przy wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu z dodatkiem nadtlenków. Polega to na połączeniu poszczególnych molekułów polietylenu w trójwymiarową sieć.
 • niniejsza metoda sieciowania zapewnia równomierne i gęste sieciowanie na całym przekroju rury
 • dzięki wysokiej elastyczności materiału PE-Xa rury dają się łatwo formować nawet przy ujemnych temperaturach
 • rury RAUTHERM S podlegają ciągłej kontroli jakościowej oraz przechodzą szereg badań i testów na wytrzymałość, takich jak: test na pęknięcia naprężeniowe, test na uderzenia i działanie karbu, test na rozciągliwość oraz badanie odporności na starzenie się pod wpływem temperatury
 • system rur RAUTHERM S spełnia wymogi stosowania wg PN-EN 16892 dla instalacji ogrzewania podłogowego przy ciśnieniu eksploatacyjnym PN 6 bar oraz wymagania wg PN-EN 4726 w zakresie zapobiegania dyfuzji tlenu. System posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL, nr AT/97-01-0252.
 • połączenie tuleją zaciskową jest połączeniem trwałym, szczelnym i nierozłączalnym, tzn. iż zgodnie z PN-EN 18380 (VOB) może być osadzone w tynku lub jastrychu bez stosowania otworów rewizyjnych. W połączeniu nie używa się uszczelek O-Ring, ponieważ rura uszczelnia się sama.

Zalety systemu na pierwszy rzut oka:

 • jakość materiału PE-Xa
 • wysoka elastyczność przy układaniu
 • powłoka antydyfuzyjna zg. z PN-EN 4726
 • szeroki zakres prac badawczych i kontrolnych
 • szybka i łatwa technika łączenia
 • bez uszczelek O-Ring
 • trwale szczelne połączenia

Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe – technologia sucha system REHAU

Z płytą podstawową TS-14 można w krótkim czasie profesjonalnie zamontować ogrzewanie i chłodzenie podłogowe. Szczególnie przy renowacji, system płyty TS-14 odgrywa ważną rolę, a to za sprawą niskiej wysokości zabudowy (25 mm), szybkiemu montażowi i niewielkiej wadze.

 • pozwala na wykonanie ogrzewania podłogowego na stropach drewnianych w lekkim budownictwie szkieletowym
 • płyta podstawowa TS-14 i płyta wypełniająca TS-14 wykonane są z rozciągliwego polistyrolu EPS i spełniają wymagania normy PN-EN 13163
 • płyta podstawowa TS-14 umożliwia układanie rurarzu w prostej formie meandrowej z odstępami pomiędzy rurami wynoszącymi 12,5 cm
 • ciepło zostaje rozprowadzone prawie na całą powierzchnię dzięki zastosowanym lamelom prowadzącym TS-14 oraz lamelom skrętu TS-14
 • lamele prowadzące TS-14 posiadają nacięcia umożliwiające łatwe i szybkie skrócenie ich długości podczas montażu
 • rowki w kształcie litry OMEGA na lamelach prowadzących TS-14 idealnie pasują do rowków w kształcie litery OMEGA na płycie podstawowej TS-14 i jako całość zapewniają pewne mocowanie rur
 • w obszarach zmiany kierunku rurarzu stosuje się lamele skrętu TS-14 ze ściętymi kolcami mocującymi
 • płyty wypełniające TS-14 używa się przed rozdzielaczami, w obszarach uskoków oraz słupów, jak również do wypełnienia obszarów pustych z innym niż prostokątny zarysem powierzchni
 • urządzenie do wykonywania nacięć pozwala na wykonanie dowolnej prowadnicy rurarzu w płycie wypełniającej TS-14
 • system płyty podstawowej TS-14 spełnia wymagania termiczne normy PN-EN 1264

Zalety systemu na pierwszy rzut oka:

 • niska wysokość zabudowy – tylko 25 mm
 • system mocowania rur oparty na rowkach w kształcie litery OMEGA
 • bez podnoszenia lameli prowadzących czy rur
 • niewielkie wahania temperatury
 • dopuszczalne wysokie obciążenie punktowe i powierzchniowe